Dokument och rapporter

Rapporter 
Rapport LBVA 2018
Rapport LBVA 2017
Rapport LBVA 2016

--------------------------
Bräddningar från Busörs avloppsledningsnät till vattendraget Skintan
2019-02-04
Läs rapporten
-----------------------------
Näringsavskiljning i anlagda våtmarker. 
Rapport från jordbruksverket. 2015
Läs mer
-----------------------------
Eviems rapport om näringsavskiljning i anlagda våtmarker i jordbruket.
Läs mer
-----------------------------
Synoptisk provtagning avseende Skintan av
Kväve och fosfor. 
2012-05-16
Läs rapporten
----------------------------
Underlag för samråd ang utbyggnad av Busör
2019-03-19

Läs underlaget
-----------------------------
Tillbaka till startsidan

Styrelsen
2024
2023
2022
2021
2020

2019
2018
2017
2016
2015


Aktuella stadgar
Läs mer

Nytt
Nyhetsbrev från Länsstyrelsen, Halland
December 2023