Årsmöte 2021-06-30, vid Lidarsjön

Här ser vi från vänster:
Sven-Ove Johansson, Tommy Johansson,
Jakob Johansson (Sven-Oves son) och
Christian Pettersson som lyssnar intresserat på diskussion om bl.a. olika sätt att hantera rätt vattennivå.

Tommy Johansson hade med sig egen stol eftersom alla inte fick plats på bryggans bänkar. Han ser väl nöjd ut i alla fall.

Här ser vi Christer, Christel Cederberg och Peter Feuerbach.
Efter att det formella årsmötet var avslutat följde en hel diskussioner gällande hur man bäst styr vattennivåerna i dammar, hur brunnar kan fungera, risker med svaga isar på vintern m.m. 

På bilden här till vänster ser vi Christer Röllike, vår ordförande, som höll i årsmötet på ett föredömligt sätt.
Vi hade dessutom en fin kväll efter en del regn tidigare på dagen.

På denna bild ser vi från vänster: 
Peter Feuerbach, Anders Gustavsson och Anders Kinch.
Ni ser, vi håller alla rediga Corona-avstånd.


 

Årsmötet avslutades med en jättefin räkmacka från Börjes som Christel hade fixat. Dricka och kaffe hade Christer ordnat med. Vi hade en mycket trevlig samtalsstund om allt möjligt. Bl a. ser vi hur det bubblar i Lidarsjön, av metangas. 
Vi var 9 pers på årsmötet, synd att inte fler var med.
I vintras kunde man åka skridskor här Se här

Sommarkväll vid Lidarsjön.

Bryggan har Fleming Norrgren låtit anlägga till glädje för sig och för andra.
Stolparna som bryggan vilar på har projeket bistått med.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Styrelsemöte kring hantering av dammar och dess nivåreglering. 2021-03-05

En strålande kylig marsdag träffades vi från styrelsen vid Norrgrens utjämningsmagasin. Med var Christer, Christel, Thomas, Christian, Anders J. och Anders K. (fotografen). Med var även Peter Feuerbach (proffs inom utjämningsdammar och projektansvarig.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Styrelsemöte hos Christian. 2021-01-25
ang Kommunens och LBVA´s långsiktiga planer för hantering av vatten och VA i vårt område. Kvällsmöte 5. Mer info finns i pdf-filen nedan

Här träffas vi i Christians välordnade verkstad för ett digitalt möte med Ellinor Waldermarsson, som är vattenrådets kontaktperson på Halmstad kommun. Ellinor var med via länk. Vi som var med denna gång var Christer, Christel, Tommy, Anders J. Anders K. (fotografen) och världen Christian. Notera det snabbt och snyggt ihopsnickrade konferensbordet.

................................................................................................................................................................................

Information om hantering av dammarna vid Bögesgård. 2020-08-24Här anländer Anders Johansson till träffen  med sin Massey - Furgeson

Bögesgårds vattenmagasin består av tre dammar på olika nivåer. Bilden visar ett breddavlopp som kan justeras efter behov.

På området finns ett flertal stora dräneringsbrunnar.
Här tittar vi närmare ner i en av dessa. Christa berättar hur det fungerar med brunnarna.


Från vänster:
Christer Röllike, Christel Cederberg,
Christa Stirums som också äger marken, Peter Feuerbach, Christian Pettersson samt Jan-Åke Kjeller som har sina kor betande på dammvallarna. Jag, Anders Kinch, var också med men fotograferade.

Här ser vi Christer Röllike, Anders Johansson, Christel Cederberg, Christa Stirum och Peter Feuerbach.
Peter går igenom sitt förslag till hur man sköter våtmarker. Vi passade även på att ha ett konstituerande styrelsemöte. 
Du kan läsa förslaget här.


Jan-Åke Kjeller i samspråk med Peter Feuerbach

Årsmöte 2020-06-24

Detta år hade vi årsmötet vid västra sidan av vattenmagasinet nedanför Bögesgård. Den var en strålande sommarkväll. Varmt och ingen vind. Inga mygg och någon enstaka broms.Christian hade ordnat med Canadensare så att vi skulle få prova på att paddla på dammen. Fyllig baugett hade vi beställt från Mobila Kocken som även höll med kaffe och god kaka. Dricka hade vi fixat själva. 
Christer Röllike inledd mötet med att hälsa alla välkomna. Vi var 21 anmälda. Nästan alla kom. Bara någon enstaka hade förhinder.
Träffen började med att Peter Feuerbach berättade vad som händ med våra tre dammprojekt (fördröjningsmagasin). Du kan se mer om våra fördröjningsmagasin genom att klicka här. Därefter tog Anders Wirdheim vid och berättade om vadarfåglar, speciellt vid Bögesgårds vattenmagasin där vi nu var. Därefter följde årsmötet. Själva träffen avslutades med att några använde tillfället till att paddla ut på dammen. Protokollet från årsmötet kan du läsa här.

Christer hälsar oss välkomna. Speciellt Ellinor från kommunen och Anders Wirdheim som skall berätta om fåglar vid Bögesgård damm.

Vi hade en ganska bra uppslutnig på mötet denna fina kväll.

Här berättar 
Anders Wirdheim 
om våtmarks-fåglar vid Bögesgård 2014 - 2020. Du kan se hans intressanta inventering genom att klicka här

Vi hade även ordnat med canadensera för att möjliggöra en enklare paddlingstur på dammen. Det var inte så många som utnyttjade det. Några ville ju passa på med andra samtal. 

Här kommer Christian Petersson åter med sina 2 barn after en paddlingstur i dammen.
Längre bort i bild syns Ellinor Waldemarsson och Kristan Eno från Halmstad kommun. 

Studiebesök på Hafi 2019-11-11

Christer Röllike hade ordnat så att vi fick komma på besök på Hafi´s anläggning i Brännarp.  Syftet var att få en redogörelse av hur Hafi hanterar själva reningsprocessen och dess inverkan på Skintan. Vi var 13 medlemmar från Skintans vattenråd som passade på att lära oss mer om Hafi´s anläggning och hur dom hanterar reningsprocessen. Vi blev väl mottagna i konferensrummet med kaffe och kaka. Deras miljökonsult, Annika Franzén, som jobbat med HAFI under flera år beskrev reningsprocessen som vi senare såg i praktiken. 

Det var ett trevligt besök med utbyte av information från flera håll 

Produktions-chefen Jörgen Jönsson hälsade oss välkomna med kaffe och kaka.

Hafi ledning ställde upp med VD Marcus Bjurklint, Ekonimichef Martin Tholin och Produktionschef Jörgen Jönsson. Dessutom deltog Miljökonsult Annika Franzén och vattenkonsuklten Lasse Olsson
Det är en spacig lampa som lyser över folket, dock inte en gloria
.

Efter 1 och 1/2timmes info i konferens-rummet kändes det bra att okulärt besikta reningsanläggningens olika delar. Det var en riktig snålblåst men vi fick se både dammar och andra komponenter för hantering av produktionsavfall.

Här syns gi-ganterna inom vatten-hantering.
Peter Feuerbach och Lasse Olsson. Peter håller i Skintan-projektet från Hushållningssällskapet och Lasse, tidigare LBVA, har gjort en hel del mätningar gällande Skintan åt Hafi. Var och en kompetenta inom sina respektive områden. Tjusiga herrar.

Miljökonsult Annika Franzén har jobbat med Hafi i flera år för att finna bästa lösning för miljön. Hafi har investerat åtskilliga miljoner på kompetensutveckling och teknik i reningsprocessen.

Årsmöte 2019-06-11

Vi var ca 18 pers som deltog på årsmötet . Mötet började med att vi samlades nere vid Norrgrens fördröjningsmagasin där Peter berättade om bakgrund och hur vackert detta magasin blivit, tack vara många goda krafter som samarbetat med gott resultat. Sedan fortsatte vi med att avnjuta en god måltid på Sockenstugan med förtäring från krogen i Haverdal. Därefter blev det årsmöte som avlöpte enligt alla konstens regler med att alla blev omvalda. Aftonen avslutades med paj och kaffe. Kvar blev bara ordf. och skattmästaen som tog hand om alla matrester och disken. Sammanfattningsvis hade vi ett bra och trevligt årsmöte.

Här samlas vi vid Norrgrens, något ovanför "Norrgrens" fördröjnings-magasin. Peter berättar. 

Peter berättar om detta vackra magasin. Småbåtshamn planeras liks-
som skridskobana. Redan ny finns förberett för mindre brygga.

Har ser du en vy mot ett annat och lite mindre magasin på västra sidan av vägen och lite längre upp mot Norrgens.

Den 22 november 2018 hade vi höstmötepå Steninge Kuststation

Medlemmar och andra intresserade av vattenfrågor hälsades av ordförande Christer Röllike, hjärtligt välkomna till ett höstmöte där vi träffades och åt en lättare buffé tillsammans, och samtalade om aktuella frågor. 
Gäst och föredragshållare vid mötet var Markus Hoffman från LRF som är expert inom vatten- och växtnäringsfrågor hos LRF. Markus berättade om nya satsningar och projekt inom området Vatten-Växtnäring där LRF och myndigheter jobbar tillsammans. 
Vi som kom till denna träff var 21 personer, inklusive en representant vardera från Hamstad kommun och Länsstyrelsen