Berättelse om kvarnen och Skintans elkraftverk

Saxat från ett reportage anordnat av SPF 2019
"Vi träffades vid resturangen på Haverdals Golfklubb.
Det började med en förträfflig lunch, som vanligt på golfresturangen, varefter vi, 51 medlemmar, begav oss några hundra meter nedför (mot havet) Slingervägen, mot bron. Ett 10-tal meter innan bron, till vänster fanns en gång en vattendriven kvarn. Kvar finns nu bara en kvarnsten vid vägkanten. Här berättade Sven Olsson och Curt Johansson om vad som fanns förr på den här platsen.
Därefter fortsatte vi över bron där man 1910 började anlägga en fördämning för att leda Skintans vatten i en kanal till ett kraftverk något 100-tal meter nedströms för att ansluta till Skintan igen. Kraftverksprojektet var färdigt att tas i bruk 1918.
Detta var ett mycket uppskattat och trevligt arrangemang ordnat av Sven Olsson och Curt Johansson."

Vill du veta mer kan du läsa Curt Johanssons utförliga beskrivning


Klicka upp bilderna, så blir dom lite större.

Ett sprucket kvarnhjul är vad som återstår från en vattendriven gammal
kvarn. Finns söderifrån längs Slingervägen, strax innan bron över Skintan.

Kvar finns även stenkanter och fallhöjden som utgjorde en del av kvarnen.

Här ser man resterna av den kanal som fanns för att leda Skintans vatten till kraftverket. 

Bilden visar rester av Skintans kraftverk.
Turbinrummet till vänster och generator-rummet till höger. 

Text och bild:Anders Kinch