Senaste Nytt 2021-12-07
Den 7 december 2021, presenterade Projektledaren Peter Feuerbach slutrapporten "Samarbete för att genomföra platsanpassade tekniker för att minska fosfortransporter från jordbruksmark till ytvattendrag" för Vattenrådets styrelse.

"Skintans vattenråd bildades 2016, som ett av resultaten från Leaderprojektet; ”Vattenstrategieplaner för lantbruksföretagen – i vått och torrt” som drevs av Hushållningssällskapet Halland under 2013 - 2016. Bildandet av Skintans vattenråd skedde två år efter de stora översvämningarna i Skintans dalgång 2014. Avrinningsområdet för vattendraget är ca 5 500 ha och vattenrådet blev därmed det minsta vattenrådet i Sverige."
Så börjar slutrapporten som du kan läsa här i länken nedan. Rapporten är lättläst och på 10 sidor,
Till rapporten hör en bilaga som också är på 10 sidor och redovisar en utvärdering av samverkan inom projektet.

Till årsmötet 2022, förhoppningsvis i maj, planerar vi att kunna redovisa slutrapporten, och utvärderingen för alla som varit inblandade i projektet.

EU-Projektet och senaste nytt
Ett samarbete för att genomföra platsanpassade tekniker för att minska fosfortransporter från jordbruksmark till
ytvattendrag – fallstudie Skintan.
Här kan du läsa mer  (kommer i nytt fönster)

Vi har nu fått beslut om nytt slutdatum för detta projekt. Du kan läsa beslutet här. 


Senaste Nytt, 2019-10-11
Peter Feuerbach skriver i ett mejl 2019-10-11
-Alla våra tre våtmarksprojekt är nu genomförda och av Länsstyrelsen godkända/slutbesiktigade.

-Ulf Pettersson drabbades av en arbetsplatsolycka i slutet av juni, strax efter att ha slutfört anläggningen av de tre våtmarkerna. Under ett däckbyte föll ett stort dumperhjul  över honom och krossade beckenbenet. Förhoppningen var att benbrotten skulle läka inom 6-8 veckor vilket det också gjorde. Tyvärr har det dock uppstått komplikationer i samband med en mindre skada på urinblåsan. Det pågår undersökningar/utredning mm utan att han vet ett slutdatum på det hela än.

-Jag har idag pratat med Ulf och han kommer definitivt inte att lägga av utan vill fullfölja släntningsuppdraget så fort det funkar med kroppen och vädret.

-Jag utreder för tillfället om och hur vi kan ansöka om dispens från regeln att ta bort jordmassor från skyddszoner senast 30 juni, för att möjliggöra släntningsarbete redan under våren. Jag ska också ansöka om förlängning av Skintanprojektet med ett år till 31/12 2021: Även om vi gräver färdigt nästa år så ska projektet utvärderas året därpå och då blir det 2021.

-Det har varit ett svårt och krångligt projekt hittills, men har vi tagit oss igenom så här långt så är det inga tvivel om att vi fixar även det allra sista. Det ska bli ett kul jobb för någon student att utvärdera alla dessa hundra hinder och missöden på vägen.

-Styrelsen för Skintans vattenråd samt styrelserna för dikesföretagen har nyligen genomfört ett sammanträde och diskuterat läget. Ovan nämnd är inriktningen tills vidare, att vi väntar på Ulfs tillfrisknande.

-Anders har lagt upp fina bilder över de nya våtmarkerna. Kolla gärna in på hemsidan www.skintan.se .
 

Angående dispensansökan för användning av skyddszoner så ber vi ER SOM HAR SKYDDSZONSÅTAGANDE att höra av sig till
Peter (peter.feuerbach@hotmail.com eller tel 0707 859192).

Bästa hälsningar /PeterSenaste Nytt, 2019-04-12
Peter Feuerbach skriver i ett mejl 2019-04-12
"Hej. Efter tredje mega-komplettering till Länsstyrelsen har idag även släntningen av åfåran godkänts och nästan 1 milj kr beviljats till denna åtgärd (90% av kostnaden). Tidigare har vi redan fått godkänt 3 st rätt omfattande våtmarksanläggningar med huvudsyfte att bidra med fördröjningskapacitet vid höga flöden.

Detta är mycket glädjande nyheter, då lantbrukarna i Skintans dikningsföretag och i Skintans vattenråd har jobbat hårt tillsammans med mig för att få det att fungera för myndigheter och oss själva."

Du kan läsa hela beslutet här (kommer längst ner )