Bildgalleriet
Röd text är länk till respektive karta. Bilderna är klickbara för större.

Dynamiska kartan
Det finns även en dynamisk karta där du kan du förstora genom att skrolla.
Du kan även flytta kartan med handverktyget.
Genom att du även kan förstora kan du lättare se de olika platserna märkta A till H
som används i bildgalleriet
Här hittar du den dynamiska kartan (ha tålamod, den tar några sekunder att hämta)


 

Plats A, (OBS olika datum på bilderna)

Var ligger plats A. Klicka på länken till södra kartan, Södra kartan eller den dynamiska kartan

Södra kartan, Plats A nedströms
2018-05-03
 

Södra kartan, Plats A nedströms
2020-05-04

Södra kartan, Plats A uppströms

2020-05-04

På platserna B och C
har det inte gjorts några släntningar

Plats B nedströms
Södra kartan 
2018-05-03

Plats B uppströms
Södra kartan 
2018-05-03

Södra kartan, Plats C nedströms
2018-05-03

Plats C uppströms
Södra kartan 
2018-05-03

Plats D, (OBS olika datum på bilderna)
Var ligger plats D. Klicka på länken till södra kartan, Södra kartan eller den dynamiska kartan

Södra kartan, Plats D, uppströms, 2021-07-05
Visar EU skylt

Södra kartan, Plats D, uppströms, 2021-07-05
Visar EU skylt med text:
"Här investerar vi för att förbättra miljön och landskapet"

Södra kartan, Plats D, nedströms, 2018-05-03

Södra kartan, Plats D, uppströms, 2020-04-23

Södra kartan, Plats D, nedströms, 2018-05-03

Södra kartan, Plats D, uppströms, 2020-04-23

Plats E, (OBS olika datum på bilderna)
Var ligger plats E. Klicka på länken till norra kartan här Norra kartan eller den dynamiska kartan

Norra kartan, Plats E, nedströms,
2018-05-03

Norra kartan, Plats E, nedströms, 2020-04-22

Norra kartan, Plats E, uppströms,
2018-05-03

Norra kartan, Plats E, uppströms, 2020-04-22

Plats F, (OBS olika datum på bilderna)
Var ligger plats F. Klicka på länken till norra kartan här Norra kartan eller den dynamiska kartan


Norra kartan, Plats F, nedströms, översvämning 2014-08-19

 

Norra kartan, Plats F, uppströms, översvämning 2014-08-19


 

Norra kartan, Plats F, nedströms, 2020-04-20 

 

Norra kartan, Plats F, uppströms, 2020-04-16
 


  Norra kartan, Plats F, nedströms, 2018-05-03
 


Norra kartan, Plats F, uppströms 2018-05-03

Plats G, (OBS olika datum på bilderna)
Var ligger plats H. Klicka på länken till norra kartan här Norra kartan 
eller den dynamiska kartan

Norra kartan,
Plats G, nedströms, 2020-04-11

Norra kartan,
Plats G, uppströms, 2020-04-11

Plats H, (OBS olika datum på bilderna)
Var ligger plats H. Klicka på länken till norra kartan här Norra kartan eller den dynamiska kartan


Norra kartan, Plats H, nedströms
2018-05-03


Norra kartan, Plats H, nedströms
2018-07-07


Norra  kartan, Plats H, nedströms 
2020-04-11


Norra kartan, Plats H uppströms,
2018-05-03


Norra kartan, Plats H uppströms
2018-07-07Norra  kartan, Plats H uppströms
2020-04-12