Platser för fördröjningsmagasin.

Lidardammen 2023-08-10, (Karlslund)

Karlslund, mitten av januari 2021

Hej, skickar bild från allmänhetens fria åkning på ”Lidarsjön”, kul att dammen blev mer än en damm och att många kan ha glädje av den. I helgen som gick 16-17/1 och av våra grannar Patrik och Caroline. Barn i Steninge kyrkby. Text och bild: Fleming Norrgren, 2021
Hej, skickar bild från allmänhetens fria åkning på ”Lidarsjön”, kul att dammen blev mer än en damm och att många kan ha glädje av den. I helgen som gick 16-17/1 och av våra grannar Patrik och Caroline. Barn i Steninge kyrkby. Text och bild: Fleming Norrgren, 2021

Karlslund 2019-09-07

Karlslund 2019-05-18

Karlslund 8
Karlslund 9
Karlslund 10
Karlslund 11

Karlslund 2019-06-11

Karlslund 12
Karlslund 13
Karlslund 14
EU-skylt vid Karlslund 2019-07-09
EU-skylt vid Karlslund på avständ 2019-07-09

Karlslund 19-02-13

Karlslund 1

Karlslund 2 

Karlslund 3

Skåningagård 2023-08-10, efter mycket regnande.

Skåningagård 2019-09-07

Skåningagård 2019-05-25

Skåningagård 8
Skåningagård 9
Skåningagård 10
Skåningagård 11

Skåningagård 2019-05-18

Skåningagård 5
Skåningagård 7
Skåningagård 6

Bögesgård 2019-09-07

Bögesgård 2019-06-02

EU-skylt vid Bögesgård 2019-07-06

Bögesgård 2019-02-14
(Detta fördröjningsmagasin anlades ca. 2002)

Bögesgård 2

Bögesgård 3 

Bögesgård 4 

Bögesgård 5