Bilder från översvämningar början av augusti 2023
motsvarande plats som Peters bilder från 2014 längre ner

2023-08-10

Bilder från översvämningar, tagna av Peter Feurbash
och visar området kring Karlslund 19 augusti 2014.