Platser för fördröjningsmagasin.

Karlslund, mitten av januari 2021

Hej, skickar bild från allmänhetens fria åkning på ”Lidarsjön”, kul att dammen blev mer än en damm och att många kan ha glädje av den. I helgen som gick 16-17/1 och av våra grannar Patrik och Caroline. Barn i Steninge kyrkby. Text och bild: Fleming Norrgren, 2021
Hej, skickar bild från allmänhetens fria åkning på ”Lidarsjön”, kul att dammen blev mer än en damm och att många kan ha glädje av den. I helgen som gick 16-17/1 och av våra grannar Patrik och Caroline. Barn i Steninge kyrkby. Text och bild: Fleming Norrgren, 2021

Karlslund 2019-12-22

Karlslund 2019-09-07

Karlslund 2019-05-18

Karlslund 8
Karlslund 9
Karlslund 10
Karlslund 11

Karlslund 2019-06-11

Karlslund 12
Karlslund 13
Karlslund 14
EU-skylt vid Karlslund 2019-07-09
EU-skylt vid Karlslund på avständ 2019-07-09

Karlslund 19-02-13

Karlslund 1

Karlslund 2 

Karlslund 3

Skåningagård 2019-09-07

Skåningagård 2019-05-25

Skåningagård 8
Skåningagård 9
Skåningagård 10
Skåningagård 11

Skåningagård 2019-05-18

Skåningagård 5
Skåningagård 7
Skåningagård 6

Bögesgård 2019-09-07

Bögesgård 2019-06-02

EU-skylt vid Bögesgård 2019-07-06

Bögesgård 2019-02-14
(Detta fördröjningsmagasin anlades ca. 2002)

Bögesgård 2

Bögesgård 3 

Bögesgård 4 

Bögesgård 5