Välkommen till Skintans vattenråd
Skintans vattenråd är ett av många vattenråd i Sverige.
Ett vattenråd är en sammanslutning av aktörer och intressenter
inom ett avrinningsområde. För oss gäller det i princip området mellan Harplinge, Getinge. Haverdal och Gullbrandstorp. Sammantaget kallat

Skintans dalgång
 

Senaste Nytt
Skintans Vattenråd har sitt senaste årsmöte den 16 maj 2023.
Protokollet kan du hitta här 

EU-Projektet
Här kan du läsa en enkel sammanfatning som berättar vad det handlar om Klicka här


Dokument, rapporter, protokoll, stadgar, styrelsemöten
m. m.
Klicka härHär har vi våra olika fördröjnings-magasin.
Klicka här
Se mer om alla bilder knytna till projektet släntning. Klicka här

Reportage
Vi har haft en del möten och träffar. . Klicka här
Se bilder från översvämningarna 2014
Klicka härBilder från Skintans dalgång.
Klicka här
 

Info om Skintan
VISS
 har utvecklats av vattenmyndigheterna, länsstyrelserna och Havs och vattenmyndigheten. VISS innehåller aktuell information om Skintan. Om du har lite tålamod så vänta på en bra karta.
Klicka här

Kartbild från VISS
som visar området kring Skintan.
Ha lite tålamod. Kartbilden tar några sekunder.
Klicka här


Det finns en sträcka där Skintan växer sig mäktig nedströms Haverdalsbro. 

Klicka här